top of page

Вища освіта у Львові 2016-2017

Метою дослідження стало визначення реальної кількості студентів у ВНЗ Львова та виявлення особливостей розподілу випускників за напрями підготовки та освітньо-кваліфікаційними рівнями та частку іноземних студентів серед загальної кількості всіх студентів.


Запити отримані від 24 ВНЗ ІІІ-ІV та 42 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м.Львова.


Основні результати дослідження:

  • Станом на 2016-2017 н.р. майже 120 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові. З них: 93 тис. студентів навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 27 тис. – І-ІІ рівнів акредитації.

  • У структурі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за кількістю випускників на першому місці опинились економічні спеціальності (26%, у 2015 – 27%), на другому місці – інженерні спеціальності (17%, у 2015 – 18%), а третю сходинку між собою розділили юридичні (11%, у 2015 – 10%) та природничі (10%, у 2015 – 11%) спеціальності.

  • У структурі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за кількістю випускників перше місце посідають інженерні спеціальності (у 2015 – 37%, а у 2016 – 36%), друге – готельно-ресторанна справа (за рік показник зріс майже вдвічі – до 22%), третє – гуманітарні спеціальності (9%).

  • 33 тис. студентів стали випускниками навчальних закладів Львова. Серед них: 43% випускників стали магістрами та спеціалістами, а 57% – бакалаврами.

  • У Львові 1530 іноземних студентів здобувають освіту. Найбільше студентів з Польщі (17%), Єгипту та Нігерії (15%), Марокко (8%).


bottom of page