top of page

Соціальний простір міста: потенціал до громадотворення (2015)

Метою дослідження було визначити у місті неформалізовані райони, локальну ідентичність мешканців цих районів, а також цінностф та готовність до спільної роботи.


Опитано 2000 львів’ян старше 18 років.


Похибка репрезентативності вибіркової сукупності не перевищує 2,2%.


У якості дослідницької гіпотези, було виділено 58 невеликих районів міста. За результатами відповідей мешканців щодо меж їхніх мікрорайонів, а також їхніх назв, початково задані 58 районів об’єднались у 39.


Дослідницька концепція щодо вивчення потенціалу міста до громадотворення складалась з таких блоків:

  • ідентичність мешканців (ідентичність щодо будинку, ікрорайону, міста)

  • установки щодо вирішення соціальних проблем

  • інституційна довіра (рівень довіри до різних соціальних інститутів)

  • проблеми міста та мікрорайону

  • ціннісні орієнтації мешканців

  • ставлення до спільного простору

  • соціальні контакти (спілкування з сусідами, об’єднання з сусідами)

  • практики громадської активності.


Додаткова інформація

Період реалізації: березень-квітень 2015 року

Замовник: власне дослідження (в рамках проекту “Громади в дії”)

Виконавець: Інститут міста та соціологічна агенція «Фама»


bottom of page