top of page

Вища освіта у Львові 2017-2018

Традиційно метою дослідження є визначення кількості студентів у закладах вищої освіти Львова, особливостей розподілу випускників за напрями підготовки та освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також визначення частки іноземних студентів, які здобувають освіту у місті.


Запити отримані від: 25 ЗВО ІІІ-ІV та 43 ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.


Основні результати дослідження:


  • Станом на 2011-2018 н.р. близько 111 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові. З них 81% студентів навчаються у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 19% – І-ІІ рівнів акредитації.

  • У структурі ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації за кількістю випускників на першому місці опинились економічні спеціальності (24%, 2016 року 26%), на другому місці – інженерні спеціальності (16%, 2016 – 17%), а третю сходинку між собою розділили юридичні (13%, 2016 – 11%) та суспільні (12%, порівняно з 2016 роком, цей показник зріс вдвічі – 6%) спеціальності.

  • У структурі ЗВО І-ІІ рівнів акредитації за кількістю випускників перше місце посідають інженерні спеціальності (42%, 2016 – 36%), друге – економічні спеціальності (13%, упродовж року показник з 7% зріс майже вдвічі), а третє – готельно-ресторанна справа та туризм (10%, що вдвічі менше, ніж 2016 – 22%).

  • Серед випускників ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації 46% осіб стали магістрами та спеціалістами, а 54%– бакалаврами.

  • Кількість іноземних студентів у місті становить 1560 осіб (це майже 2% від загальної кількості студентів у ЗВО III-IV рівнів акредитації).

  • У Львові навчаються іноземні студенти з 67 країн світу. Найбільше у місті студентів з Єгипту (20%, що на 5% більше, ніж торік), Республіки Польщі (15%), Федеративної Республіки Нігерії (10%), Королівства Марокко (7%).


Дослідження проведене в рамках моніторингу показників реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року за методологією КУ Інституту міста.


bottom of page