top of page

Вища освіта у Львові 2018-2019

Метою дослідження є визначення кількості студентів у закладах вищої освіти Львова, особливостей розподілу випускників за напрямами підготовки та освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також визначення частки іноземних студентів, які здобувають освіту у місті.

Запити отримані від 25 ЗВО ІІІ-ІV та 47 ЗВО І-ІІ рівнів акредитації.


Результати дослідження:

  • Станом на 2018-2019 н. р. близько 114 тис. студентів здобувають вищу освіту у Львові. З них 79% студентів навчаються у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, а 21% – І-ІІ рівнів акредитації.

  • У структурі ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації за кількістю випускників на першому місці опинились економічні спеціальності (20%, 2017 – 24%), на другому місці – інженерні (15%, 2017 – 16%), а третю сходинку посіли суспільні спеціальності (14%, 2017 року – 12%).

  • У структурі ЗВО І-ІІ рівнів акредитації за кількістю випускників перше місце посідають інженерні спеціальності (30%, 2017 – 42%), друге – медичні (16%), а третє – економічні спеціальності (14%,2017 – 13%).

  • Серед випускників ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації 42% (2017 – 46%) осіб стали магістрами та спеціалістами, а 58% (2017 – 56%) – бакалаврами.

  • Загалом у Львові зросла кількість іноземних студентів: 1677 осіб, що на 7% більше, ніж торік. Від загальної кількості студентів частка іноземних становить 2%. У зв’язку з популярністю медичних спеціальностей до міста приїжджають з таких країн як Єгипет (17%), Індія (15%), Польща (12%), Нігерія (9%) та інші. 

Дослідження проведене в межах моніторингу показників реалізації Комплексної стратегії розвитку Львова до 2025 року за методологією КУ Інституту міста.


Додаткова інформація


Період реалізації: травень 2018 року


Виконавець:Інститут міста

bottom of page