top of page

Якість життя у Львові 2019

У 2019 році команда Інституту міста провела традиційне дослідження рівня якості життя у Львові. З 2013 року дослідження дозволяє відстежувати динаміку показників індексу якості життя для розуміння соціальних трендів у місті, ціннісних орієнтирів мешканців та рівень діяльності профільних установ. 

 

Період збору кількісної інформації: серпень 2019 року. Опитано 1 200 мешканців віком 18 років.

Метод дослідження: паперове анкетне опитування face-to-face у респондентів у помешканні. Обсяг анкети: 24 сторінки.

Квоти: вік, стать та райони проживання.

Тип вибіркової сукупності: багатоступенева стратифікаційна вибірка з квотним відбором на останньому щаблі. В основі структури вибірки поділ міста на 40 мікрорайонів.

Похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,89% 


Основні результати дослідження: 

  • Індекс якості життя респонденти оцінили на 3,43 із 5 можливих.

  • Інфраструктурою у місті мешканці задоволені на 3,23 (порівняно з 2018 різниця становить +13%), а сервісом наданих послуг ━ на 3,45 (різниця +3%).

  • Важливо, що Індекс особистісного комфорту вперше за 2013-2018 роки знизився: з 3,81 (2018) до 3,39 (2019), а різниця між показниками становить -11%. 

  • У структурі індексу сфера транспорту посідає одну з найнижчих позицій, але протягом року мешканці побачили покращення та вище оцінили стан інфраструктури (з 2,81 до 3,01; +5%), а також обслуговування (з 2,97 до 3,21; +8%).

  • 83,6% вважають, що вартість оплати за проїзд не відповідає якості перевезення.

  • Близько 87,6% батьків зазначили, що поінформовані про шкільну реформу в Україні, а чверть із них ━ 25,2% ━ знають про принципи нової української школи.

  • Лідером за рівнем довіри у Львові є релігійні установи (52%), а найнижчий рівень недовіри мешканці виявили до суддівського корпусу (-27%), прокуратури (-18%) та Державної фіскальної служби (-13%) у Львові.

  • 51% підтримують побудову крематорію у Львові.

  • 89% мешканців підтримують ідею побудови сміттєпереробного заводу.

  • Кожен десятий мешканець (9,9%) був залучений до волонтерського руху, а майже кожен п’ятий ━ 20,5% ━ здійснював благодійні практики протягом року.


Додатково: 

Використання даних, текстової частини можливе лише з посиланням на КУ Інститут міста ©


Для порівняння результатів досліджень 2013, 2016, 2017 і 2018 років потрібно враховувати похибки репрезентативності результатів досліджень для кожного з цих років: 2013 – похибка становить ~2,8%; 2016 – похибка становить ~2,8%; 2017 – похибка становить ~3,5%; 2018 – похибка становить ~3,5%.


Додаткова інформація

Період реалізації: серпень 2019

Замовник: Інститут міста, Львівська міська рада (фінансова підтримка)

Виконавець: Соціоінформ


bottom of page