top of page

Якість життя 2019

Метою дослідження було простежити динаміку основних показників якості життя у Львові згідно з авторською методикою Інституту міста, розробленою у 2013 році та доповненою висновками і рекомендаціями експертів.


Якість життя — це комплексне поняття, яке містить у собі сукупність категорій, що забезпечують суб’єктивний та об’єктивний добробут особистості у соціальних умовах. Єдина в Україні комплексна методологія дослідження якості життя, розроблена науковцями та практиками Комунальної установи Інститут міста та Соціологічної агенції Fama на основі кращого міжнародного досвіду у 2013 році та запитів і потреб представників різних управлінь та департаментів органів місцевого самоврядування міст України.


При оцінюванні якості життя у місті в основу методології закладено суб’єктивну оцінку мешканців міста, як носіїв міської ідентичності та користувачів послуг, що забезпечуються містом. 


Дослідження проводилося методом поквартирного опитування “face to face”. Вибіркова сукупність дослідження становить 1200 мешканців Львова. В основу структури вибіркової сукупності був закладений поділ міста на мікрорайони (39 мікрорайонів), згідно з результатами дослідження “Соціальний простір міста: потенціал до громадотворення” в рамках проєкту “Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. У кожному мікрорайоні було опитано 31-32 мешканці.


Маршрути для здійснення опитування (вулиці, на який проводилось опитування) були обрані таким чином, щоб охопити різні частини кожного мікрорайону.


Теоретична похибка репрезентативності вибірки (для даних по місту загалом 800 випадків), таким чином, з довірчою ймовірністю 0,954.


Додаткова інформація

Період реалізації: серпень-вересень 2019

Замовник: Львівська міська рада, Інститут міста

Виконавець: соціологічна агенція «FAMA»


bottom of page