top of page

Новини

Мета Стратегії розвитку культури полягає у визначенні стратегічних цілей, пріоритетів, напрямів і конкретних проектів, які забезпечать сприятливі та ефективні умови для духовного, естетичного, соціального розвитку кожної людини та міської громади шляхом вирішення найважливіших завдань розвитку культури в місті


У Львові має бути чіткий, дієвий та творчий довготривалий план дій, а саме загальноміська стратегія розвитку культури, яка:

 • включає розуміння наявних міських культурних ресурсів та їхнього ефективного використання

 • включає бачення мешканців щодо власних культурних потреб

 • містить довгострокові цілі та про основні проблеми галузі та можливі шляхи їх вирішення

 • має чіткі орієнтири щодо коштів, які щорічно виділятимуться в бюджеті на культуру, за якими процедурами вони розподілятимуться та на які пріоритети та зацікавлення громади

 • буде корисною для кожного мешканця – в процесі її реалізації були створені умови, які якнайкраще відповідатимуть активному волевиявленню громадян щодо їхніх культурних потреб.

У відповідних розділах, присвячених місії та візії, описано ідеологію і загальне бачення розвитку культури міста до 2025 року.


Наступним логічним кроком повинно бути визначення пріоритетних напрямків дій, концентрація на яких дасть максимальний ефект в реалізації поставленої мети. При визначенні пріоритетів команда Інституту міста орієнтувалися на найбільш нагальні потреби усіх зацікавлених сторін і громади. Також був проаналізований досвід різних європейських міст.

Важливим є те, що при розробці не обиралися окремі сфери культури як пріоритети, а було виділено загальні підходи для розвитку усіх сфер культурного життя міста.


Додаткова інформація:

Період реалізації: 2017-2025 рр.

Розробник: Інститут міста та робоча група експертів із залученням діячів культури, влади, громадськості, бізнесу та освіти

Виконавець: Інститут міста та підрозділи Львівської міської ради

1 перегляд0 коментарів

Метою цієї стратегії є залучення нових інвестицій у бізнес міста Львова


Територіальні громади як основ­ний фактор успіху в реалізації інвестиційних стратегій, націлених на розширення або приваблення комерційних та промислових підприємств, зазвичай, визначають низку ключових компонентів своїх планів щодо залучення інвестицій на основі сили громади, оптимізації її ресурсів, розвитку зв’язків між ланцюжками постачання, формування кластерів та використання відповідного синергетичного ефекту, постійних інновацій та підвищення продуктивності, інвестування у людський капітал.

План спрямований на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки че­рез стимулювання інвестицій у нові та наявні під­приємства, виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць шляхом реалізації переваг конкурентоспромож­ності міста у порівнянні з іншими містами та регіо­нами України.

У процесі актуалізації Стратегічного плану фахів­ці проєкту “Місцевий економічний розвиток міст України” (Проєкт МЕРМ) здійснювали методичне за­безпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечували надання консультацій­ них послуг з питань, які належать до всіх аспектів стратегічного планування.


Завдання:

 • Залучення інвестицій на основі сили громади.

 • Постійні інновації та підвищення продуктивності.

 • Розширення числа та різноманіття робочих місць.

 • Економічна диверсифікація та підвищення доходів громадян

Результати:

 • Рівень прямих іноземних інвестицій на 1 мешканця – 1004 долари США (станом на 2015 рік)

 • Втілюється проєкт «Індустріальний парк Рясне-2» (зареєстровано в Мінекономіки та обрано управительську компанію)

 • Проведено дослідження та обрано 2 нових кластери

 • Створено сайт комунального майна http://mayno.lviv.ua/

 • Розроблено інвестиційний сайт міста http://investinlviv.com/

 • Львів презентується на інвестиційних виставках (МІРІМ Канни тощо)

 • Регулярно проводяться навчання львівських експортноорієнтованих підприємств

Додаткова інформація

Період реалізації: 2009-2020 рр.

Розробник: Експерти проєкту «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ)

Виконавець: Інститут міста та підрозділи Львівської міської ради

3 перегляди0 коментарів

Місія Львова була сформована на підставі глибокого всестороннього аналізу і вивчення досвіду українських та іноземних міст із застосуванням експертно-наукової думки, а також використанням сильних сторін всіх попередніх стратегій Львова та напрацювань в галузі стратегічного розвитку міста


Місія: Львів – це відкрите для світу, дружнє для людей місто. Зберігаючи неповторну понад 750-річну європейську спадщину, Львів є твердинею українських національних та духовних цінностей. Працюючи чесно, ефективно, всі разом, ми будуємо екологічно чисте та комфортне для мешканців, сприятливе та безпечне для інвестора, цікаве для тих, хто мандрує. Львів – сучасний і динамічний, тут престижно і весело вчитись, розвиватись культурно і духовно, займатися спортом, творити і любити.


У відповідних розділах, присвячених місії та візії, описано ідеологію і загальне бачення розвитку міста до 2025 р. Наступним логічним кроком повинно бути визначення пріоритетних напрямків дій, концентрація на яких дасть максимальний ефект в реалізації поставленої мети. При визначенні пріоритетів ми орієнтувалися на найбільш нагальні потреби громади та аналізували досвід різних європейських міст.


Серед європейських міст, що ми дослідили, кількість пріоритетів змінюється від 3 до 5, при чому існує певна тенденція до зменшення, оскільки в умовах обмежених ресурсів місту легше концентруватися на меншій кількості напрямків розвитку.


Результати:

У систему закладена відповідно до пріоритетів система показників, яка є і об’єктивною (дані статистики), так і суб’єктивною (дані соціологічних досліджень).


Додаткова інформація:

Період реалізації: 2012-2025 рр.

Розробник: Інститут міста (із залученням влади, громадськості, бізнесу, освіти та науки)

Виконавець: Інститут міста та підрозділи Львівської міської ради


8 переглядів0 коментарів
bottom of page